Udgivelser
Mentalisering i klasserummet

Jeg har skrevet et kapitel i bogen "Motivation - I klasseledelse, relationer og didaktik" om mentalisering i klasserummet.

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering og misbrug – hvorfor?

Hvorfor er mentalisering et centralt princip som professionel i arbejdet med misbrug?

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering i dagtilbud og skole

Bogen beskriver den mentaliseringsbaserede tilgang som en metode til at skabe udvikling hos børn, unge og familier.

Læs mere
Udgivelser
At have både sig selv og eleverne på sinde – lærerens mentaliseringskompetence

I tidsskriftet KvaN nr. 111 (2018) med tema om relationskompetence, har jeg skrevet en artikel mentaliseringskompetence hos lærere.

Læs mere
Udgivelser
Med mig selv som redskab

Bogen bryder med tabuet om ’uprofessionelle’ følelser. Og den indbyder de mange fagpersoner, der arbejder professionelt med mennesker, til at forholde sig til og acceptere, at følelserne kommer med på arbejde. Forfatternes udgangspunkt er i henholdsvis ACT og den mentaliseringsbaserede tilgang.

Læs mere
Udgivelser
Forældresamarbejde – mentalisering som redskab

M.N., Jacobsen, & Thomsen, M.B. (2016). Forældresamarbejde – mentalisering som redskab. Sundhedsplejersken, nr. 2.

Læs mere
Udgivelser
Refleksiv funktion i forældrekompetence-undersøgelser

Artiklen giver et indblik i, hvordan mentaliseringsevne (refleksiv funktion - RF) udredes hos forældre, og ikke mindst at begrunde, hvorfor RF er central at belyse i den forbindelse.

Læs mere
Udgivelser
Misbrugsbehandling med retning

Denne udgave af STOF-bladet bringer en artikel om, hvordan man kan kvalificere misbrugsbehandling ved i starten af behandlingen at analysere personens evne til at mentalisere sin brug af rusmidler og herudfra tilrettelægge behandlingen.

Læs mere
Udgivelser
A Mentalization-Based Treatment Approach to Caring for Youth in Foster Care

Artiklen præsenterer, hvorledes man kan anvende en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet.

Læs mere
Udgivelser
Hold hovedet koldt og hjertet varmt i relationsarbejdet

Hvis du i pressede situationer forsøger ikke at føle og tænke det, du føler og tænker, er du i gang med en umulig kamp – med mentalisering kan du vende situationen og skabe rum for udvikling

Læs mere