Autoriseret psykolog Maja Nørgård Jacobsen

Kvalitet i den psykologfaglige indsats

Jeg er optaget af at udfærdige kvalificerede og ordentlige forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser.

Maja Nørgård Jacobsen

Jeg har tidligere arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og med uledsagede flygtningeunge. Jeg har været selvstændig siden 2012. Jeg arbejder primært ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang og beskæftiger mig med udsatte børn, unge og familier. Jeg er særligt optaget af vurdering af mentaliseringsevne og samspilsdynamikker i familier.

 

Jeg har specialiseret mig i den mentaliseringsbaserede tilgang (herunder udredning af mentaliseringsevne) og har bl.a. en efteruddannelse fra Anna Freud Centret i mentaliseringsbaseret terapi for familier og mentaliseringsbaseret behandling af unge. Jeg er certificeret til at udrede mentaliseringsevne ved brug af Refleksiv Funktions Skala til både Adult Attachment Interview og Parent Development Interview og uddannet til at træne andre i at vurdere mentaliseringsevne ved brug af Parent Development Interview. Jeg er også certificeret i observationsmetoden Parental Embodied Mentalizing til vurdering af kropslig mentaliseringsevne.

 

Jeg arbejder ud fra psykologloven, som bl.a. foreskriver, at psykologer er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.