Refleksiv funktion i forældrekompetence-undersøgelser

M.N., Jacobsen; & S.C., Johnsen. (2016). Refleksiv funktion i forældrekompetenceundersøgelser. Psykologernes fagmagasin, fagartikler.

Artiklen giver et indblik i, hvordan mentaliseringsevne (refleksiv funktion – RF) udredes hos forældre, og ikke mindst at begrunde, hvorfor RF er central at belyse i den forbindelse.

Flere artikler fra samme kategori
Udgivelser
Mentalisering i klasserummet

Jeg har skrevet et kapitel i bogen "Motivation - I klasseledelse, relationer og didaktik" om mentalisering i klasserummet.

Læs mere
Udgivelser
At have både sig selv og eleverne på sinde – lærerens mentaliseringskompetence

I tidsskriftet KvaN nr. 111 (2018) med tema om relationskompetence, har jeg skrevet en artikel mentaliseringskompetence hos lærere.

Læs mere
Udgivelser
Mentaliseringskompetence hos plejeforældre – hvorfor er det vigtigt?

I artiklen argumenterer jeg for, at mentaliseringskompetence er et centralt aspekt at belyse ved match og godkendelse af plejeforældre

Læs mere
Udgivelser
Hvad siger eksperterne?

Den gode anbringelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Et af de centrale elementer i en god anbringelse er, at plejeforældre er mentaliserende.

Læs mere
Udgivelser
Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer

Professionelle skal have viden om traumers betydning for børns udvikling for bedre at kunne forstå og håndtere barnets adfærd på en konstruktiv og udviklingsfremmende måde.

Læs mere
Udgivelser
Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen

Læs mere
Udgivelser
Med mig selv som redskab

Bogen bryder med tabuet om ’uprofessionelle’ følelser. Og den indbyder de mange fagpersoner, der arbejder professionelt med mennesker, til at forholde sig til og acceptere, at følelserne kommer med på arbejde. Forfatternes udgangspunkt er i henholdsvis ACT og den mentaliseringsbaserede tilgang.

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering i sundhedsplejerskens daglige praksis

I artiklen præsenteres, hvordan mentalisering er en del af sundhedsplejerskens praksis - hvorfor det er vigtigt og hvordan man som sundhedsplejerske kan arbejde med mentalisering.

Læs mere
Udgivelser
Hvordan bidrager en mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut?

En vigtig bestanddel af omsorgsfaget er at kunne forstå og indgå i et samspil med klienten. Mentalisering er at forstå ens egen og den andens adfærd ud fra de mentale tilstande, som ligger bag.

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering og inklusion – Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen?

Jeg vil i denne artikel kort skitsere, hvorfor en mentaliseringsbaseret tilgang kan ses som en vigtig del af bestræbelserne på at skabe et optimalt læringsmiljø for alle elever samt et godt arbejdsmiljø for lærere og pædagogisk personale i arbejdet med inklusion.

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering og misbrug – hvorfor?

Hvorfor er mentalisering et centralt princip som professionel i arbejdet med misbrug?

Læs mere
Udgivelser
Resultater og erfaringer fra projekt “mentaliseringsbaseret pædagogik” på Opholdsstedet Aabyhus

Resultater og erfaring fra et projekt med implementering af en mentaliseringsbaseret pædagogik på et opholdssted præsenteres.

Læs mere
Udgivelser
Hvilke værktøjer anvendes i en mentaliseringsbaseret tilgang?

I denne artikel gennemgås nogle af de mentaliseringsværktøjer, som kan bruges i den daglige praksis på opholdsstedet, der arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Læs mere
Udgivelser
Hold hovedet koldt og hjertet varmt i relationsarbejdet

Hvis du i pressede situationer forsøger ikke at føle og tænke det, du føler og tænker, er du i gang med en umulig kamp – med mentalisering kan du vende situationen og skabe rum for udvikling

Læs mere
Udgivelser
A Mentalization-Based Treatment Approach to Caring for Youth in Foster Care

Artiklen præsenterer, hvorledes man kan anvende en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet.

Læs mere