Relevant litteratur

Herunder kan du se henvisninger til litteratur om mentalisering og emner, der relaterer hertil. Litteraturen er inddelt i emner, for at give et bedre overblik og for at gøre det nemmere for dig at finde det, du søger.

Læs kort om mentalisering via dette link: Mentalisering.

 

Mentalisering og den mentaliseringsbaserede behandling

Allen, J.G., & Fonagy, P. (2006). Handbook of Mentalization-Based Treatment. John Wiley & Sons.

Allen, J.G, Fonagy, P. & Bateman, A. (2008). Mentalizing in Clinical Practice. American Psychiatric Publishing. Udgivet på dansk med titlen: Mentalisering i klinisk praksis.

Allen, J., Fonagy, P., Slade, A., Sørensen, J.H. m.fl. (2009). Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Hans Reitzel.

Allen, J. (2012). Restoring Mentalizing in Attachment Relationships. Treating Trauma With Plain Old Therapy. American Psychiatric Publishing. Udgivet på dansk med titlen: Mentalisering i tilknytningsrelationer – Behandling af traumer med traditionel terapi.

Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2007). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide. Akademisk Forlag.

Bateman, A.W. & Fonagy, P.F. (2012). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psychiatric Publishing.

Diamond, D., Stovall-McClough, C., Clarkin, J.F., & Levy, K.N. (2003). Patient-Therapist Attachment in the Treatment of Borderline Personality Disorder. Bulletin of the Menninger Clinic, 67(3), 227- 259.

Fonagy, P.; & Allison, E. (2014). The Role of Mentalizing and Epistemic Trust in the Therapeutic Relationship. Psychotherapy, 51(3), 372-380.

Fonagy, P.F., Gergely, G., Jurist, E., & Target, M. (2007). Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. Akademisk Forlag.

Karterud, S. & Bateman, A. (2010). Mentaliseringsbaseret terapi. Manual og vurderingsskala. Individuel version. Hans Reitzels Forlag.

Midgley, N. & Vrouva, I. (2012). Minding the Child. Mentalization-Based with Children, Young People and their Families. Routledge.

Sørensen, J.H. (Ed.) (2009). Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.