Autoriseret psykolog

Maja Nørgård Jacobsen

Jeg udarbejder tilknytningsundersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser (med og uden prognosevurdering) samt børnepsykologiske undersøgelser. Jeg superviserer andre psykologer ift. udarbejdelse af disse undersøgelser og specifikt ift. vurdering af mentaliseringsevne hos forældre, hvilket jeg har specialiseret mig i.

Jeg var tidligere primært optaget af anvendelse af den mentaliseringsbaserede tilgang i familiebehandling og i pædagogisk praksis, herunder i arbejdet med anbragte børn og unge. Jeg skrev bøger, artikler og tog efteruddannelser ved Anna Freud Centret og blev så optaget af evnen til at mentalisere – hvad det er, og hvordan det måles. Jeg har siden da forsøgt at dygtiggøre mig i at vurdere mentaliseringsevne hos forældre -og i at vurdere samspilsdynamikker i familier.

Jeg er certificeret til at udrede mentaliseringsevne ved brug af Refleksiv Funktions Skala til Adult Attachment Interview (mentalisering af sig selv og forholdet til egne omsorgspersoner), Parent Development Interview (mentalisering af sig selv som forælder, barnet og forholdet til barnet) og Pregnancy Interview (mentalisering ift. et kommende barn under graviditet). Parent Development Interview (PDI) kan også analyseres ved brug af metoden Assessment of Representational Risk (ARR) til vurdering af risiko for desorganiseret tilknytning. Denne metode har jeg også taget certificering i.

Jeg er uddannet til at træne andre i at vurdere mentaliseringsevne ved brug af Parent Development Interview og afholder kurser i det.

Jeg er også certificeret i observationsmetoden Parental Embodied Mentalizing (PEM) til vurdering af kropslig mentaliseringsevne hos forældre.

Jeg arbejder ud fra psykologloven, som bl.a. foreskriver, at psykologer er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Psykologhuset Ry

Brunhøjvej 8
8680 Ry

Kontakttider

Mandag – Fredag: 09:00- 15:00

E-mail

Send ikke personfølsomme oplysninger i en almindelig mail. Send sikker mail i e-Boks via CVR NR. 35137998 eller bed mig sende en to-vejs krypteret mail til dig, som du kan svare sikkert på.