Psykologiske undersøgelser

Jeg udarbejder forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser.

Undervisning og kurser

Jeg underviser i anvendelse af den mentaliseringsbaserede tilgang og udredning af mentaliseringsevne (refleksiv funktion).

Supervision

Jeg superviserer primært psykologer specifikt ift. vurdering af mentaliseringsevne hos forældre og forældrekompetencer mere bredt.

Vurdering af mentaliseringsevne hos forældre

Jeg afholder kursus i Parent Development Interview og analyse af Refleksiv Funktion (PDI-RF) – en metode til vurdering af mentaliseringsevne hos forældre.