Kursus: Vurdering af mentaliseringsevne hos forældre

Parent Development Interview og kodning af Refleksiv Funktion (PDI-RF)

Dette 3-dages kursus giver dig en grundlæggende forståelse for refleksiv funktion og mentaliseringsevne hos forældre. Formålet med kurset er, at kursisterne opnår kompetence til at vurdere mentaliseringsniveau hos forældre ved brug af Parent Development Interview (PDI). Der vil derfor være en stor del træning både på kursusdagene og mellem kursusdagene. Efter kurset har du mulighed for at opnå certificering i kodning af refleksiv funktion hos forældre ved brug af Parent Development Interview (PDI-RF).

 

Refleksiv funktion henviser til et menneskes evne til at mentalisere i en tilknytningskontekst og kommer til udtryk i samtale om betydningsfulde andre. Refleksiv funktion er således en operationalisering af mentaliseringsevne og gør begrebet målbart. Forskning har bl.a. vist, at forældres mentaliseringsevne er af betydning for tilknytningsmønstret mellem forælder og barn. Forældres mentaliseringsevne er dermed væsentlig ved vurdering af forældrekompetence, herunder hvad angår forælderens muligheder for at sikre barnets udvikling og trivsel. PDI-interviewet består af spørgsmål, som afdækker, hvordan forælderen forstår og reflekterer over sit barn, sig selv og samspillet mellem dem. Gennem analyse af interviewet ved brug af refleksiv funktions skala vurderes forælderens mentaliseringsniveau – herunder ressourcer og svagheder.

 

Datoer:

D. 8/11, d. 9/11 og d. 7/12-2023. Alle dage kl. 09:00-16:00

 

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage.

Dagsformen for samtlige dage er som følger:

08:30-09:00: Morgenmad

09:00-12:00: Undervisning (pause indlægges)

12:00-12:45: Frokost

12:45-16:00: Undervisning (pause indlægges)

 

Programpunkter: 

Dag 1: Onsdag d. 8/11-2023

 • Definition af refleksiv funktion – hvad er det, og hvordan måles det?
 • Teoretisk og empirisk belæg: Hvilken rolle spiller mentaliseringsevne for forældrekompetence? Hvorfor er det vigtigt?
 • Introduktion til metoden
  • PDI-interviewet og interviewteknik
  • Mentaliseringsniveauer
  • Typer af refleksiv funktion
 • Fælles kodning af et interview

Relevant undervisningsmateriale fremsendes til kursisterne inden opstart med henblik på mulighed for forberedelse. Andet undervisningsmateriale udleveres ved dagens start.

 

Dag 2: Torsdag d. 9/11-2023

 • Siden sidst: Refleksioner, udfordringer, andet?
 • Fælles gennemgang af hjemmearbejdet
 • Fælles kodning af interviews
 • Formidling og omsætning af kodningen i forældrekompetenceundersøgelser og intervention

Dag 3: Onsdag d.7/12-2023

 • Siden sidst: Hvordan gik det med at kode interviewet? Udfordringer og spørgsmål?
 • Fælles gennemgang af hjemmearbejdet
 • Fælles kodning af interviews
 • Certificeringsprocessen – hvordan foregår det?
 • Evaluering af kurset

Målgruppe:

Psykologer, familiebehandlere, pædagoger, familieplejekonsulenter, sundhedsplejersker og andre professionelle indenfor det sociale område og sundhedsområdet.

NB. Jeg vil ikke længere søge om at få kurset godkendt til specialistuddannelserne

 

Sted: 

Knudhule Badehotel

Randersvej 88, 8680 Ry

 

Pris:

8000 kr. inkl. forplejning

Pris for certificering er foruden kursets pris 1000 kr.

 

Underviser:

Autoriseret psykolog Maja Nørgård Jacobsen, certificeret koder i refleksiv funktion ved brug af både Parent Development Interview (PDI) og Adult Attachment Interview (AAI) samt uddannet til at uddanne andre i PDI-RF. Certificeret koder i Parental Embodied Mentalizing (PEM).

 

Deltagerantal: Minimum 10, maksimum 20.

 

Certificering:

For at blive certificeret koder af PDI-RF, skal kursisten bestå en reliabilitets-test, som består i, at kursisten på egen hånd koder 10 PDI-interviews. De kursister, som vælger reliabilitets-testen får tilsendt 10 PDI-interviews samt instruktioner efter sidste kursusdag. Ved succesfuld gennemførelse af reliabilitets-testen er kursisten certificeret i at vurdere refleksiv funktion ved brug af PDI til brug i både forskning og klinisk praksis. Såfremt kursisten består testen, modtager man et bevis herfor. Certificeringen koster 1000 kr.

Du kan se mere information om PDI her: http://pditraininginstitute.com

 

Tilmelding:

E-mail: maja@psykologry.onmicrosoft.com

Telefon: 26 23 27 90