Forældresamarbejde – mentalisering som redskab

M.N., Jacobsen, & Thomsen, M.B. (2016). Forældresamarbejde – mentalisering som redskab. Sundhedsplejersken, nr. 2.