Med mig selv som redskab

Af Berit Mus Christensen & Maja Nørgård Jacobsen, under udgivelse ved Frydenlund.
Bogen bryder med tabuet om ’uprofessionelle’ følelser. Og den indbyder de mange fagpersoner, der arbejder professionelt med mennesker, til at forholde sig til og acceptere, at følelserne kommer med på arbejde. Forfatternes udgangspunkt er i henholdsvis ACT og den mentaliseringsbaserede tilgang.

Nedenfor er et udpluk af anmeldelser af bogen fra Frydenlunds læserbarometer:
En modig bog der tager fat på de forbudte følelser. De følelser man kan komme i, når man som professionel pludselig mærker negative følelser. Pludseligt opstået vrede eller uforståelig afstand til sine egne professionelle værdier, der hvor ens professionelle virkelighed ikke svarer til, hvad man forventer af sig selv, som et helt igennem professionelt menneske.
Et professionelt menneske der kan adskille sin egen virkelighed fra borgerens, klientens, elevens, barnets, patientens eller forældrenes virkelighed og holde følelserne inde bag egen tillukkede følelsesløse mur. Forfatterne mener, at i et forsøg på at undertrykke egne følelser kan man komme til at sætte sig opgaver og mål, som i virkeligheden står i vejen for den givne proces.
Det er på høje tid, at der kommer en jordbunden metode til at hjælpe professionelle med accept af disse forbudte følelser. Forfatterne mener, at for at være professionel i sit relationsarbejde er det vigtigt at forholde sig til følelser, selv når de regnes for negative.
Bogen er både letlæselig og samtidig svær – svær på den måde, at man hele tiden skal standse op og forholde sig til små øvelser, som hjælper en til videre forståelse af ens vej gennem bogen. Bogen er skrevet i et meget let og læsevenligt sprog. Bogens opdeling giver grundlag for overskuelighed.
Man bliver indført i tilgangen til øvelserne. Der bliver præsenteret den teoretiske forståelsesramme, som består af to tilgange nemlig (ACT) Acceptance and Commitment therapi og (MBT) den mentaliseringsbaserede tilgang – spændingsfeltet mellem disse bliver fint beskrevet, og begrundelse for anvendelse er forklaret på en let tilgængelig måde, som giver læseren en forståelse for forfatternes ønske om samspillet mellem disse to metoder, som jeg tænker er lykkes på en god måde.
Man skal tage den tid, det tager at læse bogen og arbejde sig igennem de små øvelser.
Lene Qvortrup, lektor UCC

I ethvert relationsarbejde vil der uundgåeligt opstå stærke følelser undervejs, men hvor gør man af de ubehagelige eller svære følelser, når de opstår i det professionelle arbejde med andre mennesker. I relationen bringer vi os selv i spil, og dermed også vores personlighed og følelser, og det er uundgåeligt at vi ganske ofte støder ind i følelser, som vi ikke bryder os om. Mange af os forsøger at undertrykke, undgå eller komme af med disse følelser, men bogens pointe er, at følelser ikke forsvinder af den grund. Stærke følelser skal ikke styre vores adfærd og reaktioner men accepteres og rummes; og her får du gennem en lang række udfordrende øvelser en enestående mulighed for at udvikle dig som praktiker. Øvelserne hjælper dig til at være i stand til at bevare følelserne i dig, samtidig med at du fortsætter ad den vej, du havde planlagt. En af øvelserne går ud på at blive bevidst om egne værdier for arbejdet; en bevidstgørelse der skal hjælpe til at holde fokus, så følelserne ikke får lov til at styre dig
Bogen bør være på enhver arbejdsplads, der arbejder med mennesker. Den er uundværlig for praktikere, idet den på en let tilgængelig måde gør os klogere på at identificere, rumme og håndtere de ubehagelige tanker og følelser; så når vi føler os utilstrækkelige, magtesløse, vrede eller utålmodige, kommer det ikke til at blokere for vores forståelse, anerkendelse, nærvær eller etik. Bogens del 1 og 2 er bygget op omkring metoderne ACT og MBT, og her kvalificerer og udvikler man forholdet til sine egne følelser som professionel. 3. del omhandler følelser omkring organisationen, og her understreges det, at stress på arbejdspladsen rummer individuelle faktorer, men skal løses strukturelt.
Det var en helt vild fantastisk bog, som har givet mig så meget brugbar viden og positiv udvikling til gavn for mig i mit arbejde med udsatte og udfordrede unge mennesker. Bogen kommer i al sin enkelhed godt rundt om den følelsesmæssige del af arbejdet med relationer, og bliver en bog, jeg vil vende tilbage til hver gang, det bliver svært at bevare overblikket og roen.
Birgit Schultz, bachelor i psykologi & pædagog

Jeg har tidligere læst bøger om ACT og mentaliseringsbaserede tilgange (MBT) og anvender begge teorier i mit pædagogiske arbejdsområde – socialpsykiatrien.
Jeg var derfor meget spændt på at læse Med mig selv som redskab, hvor begge teorier inddrages.
Bogen giver den professionelle værktøjer til at forholde sig til og arbejde med den udfordring det er, når der opstår svære følelser i samarbejdet mellem borgeren, “mig selv” eller organisation.
Der gives værktøjer til at tænke tanker om egne tanker og andres og handle professionelt.
Den kan anbefales til alle, der arbejder i specialområdet, men specielt til studerende da den giver værktøjer til relationsarbejdet og et grundlæggende indblik i ACT og MBT.
Sproget er letlæst, og øvelserne til de enkelt kapitler er med til at gøre bogen meget anvendelig i hverdagen.
Emma Javadi Moth, Socialpædagog

Meget interessant og relevant bog for målgruppen. Jeg arbejder selv som mentor for unge og kan sagtens følge problemstillingerne. Sproget er lettilgængeligt – også i den mere komplicerede teoridel. Det er lykkes forfatterne at forklare teorien, så også læsere der ikke er fagligt eller teoretisk funderede kan følge med. Samtidig får den i teorien meget interesserede læser henvisninger til mere læsning. Øvelserne er meget tankebaserede, men de kunne også bruges som oplæg til øvelser i en gruppe eller med en fortrolig kollega. Bogen kan læses som teori og baggrundsviden, men den kan også stå i reolen som opslagsværk til brug i vanskelige arbejdsopgaver.
Lotte Olsen, kommunikatør og translatør

Bogen omhandler et interessant emne, der er relevant for alle som arbejder med mennesker. Pædagoger, socialpædagoger, rådgivere, psykologer, pædagogiske assistenter, social- og omsorgsmedarbejdere, fængselsbetjente, sygeplejersker, alle som arbejder med mennesker oplever af og til i deres arbejde, at de kan blive berørt af historierne bag mennesker – af deres problemer og skæbner. Egne følelser kan blive fremkaldt af oplevelserne på arbejdet, og den professionelle medarbejder bliver muligvis konfronteret med egne reaktioner.
Bogen giver et godt indblik i mulige reaktionsmønstre og påpeger nogle psykologiske teorier bagved. Samtidigt viser bogen også muligheder for at håndtere reaktionerne. Øvelserne er lige til at gå til, og enhver medarbejder kan anvende dem.
Jeg er leder for et asylcenter for uledsagede mindreårige flygtninge. Personalegruppen er sammensat af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere, som har erfaring i arbejdet med sårbare, unge mennesker.
Efter at jeg er blevet inspireret fra bogen, vil jeg gerne videregive øvelserne til medarbejdere. F.eks. kunne jeg, under pædagogiske møder, formidle indholdet bagved teorierne, for at fremme forståelsen for de reaktioner medarbejdere kan opleve, når de bliver konfronteret med beboernes traumer, reaktioner og skæbnefortællinger.
Alle vores medarbejdere har lært om konflikthåndtering, og personalegruppen er rigtig god til at håndtere konflikter og til at anvende redskaberne, de har lært.
Supplerende og inspireret fra bogen kunne jeg introducere øvelserne fra bogen for medarbejdere, så at de bedre kan forstå, hvorfor og hvordan de selv reagerer på beboernes adfærd. Bogen er fyldt med små situationsfortællinger, som skaber genkendelse af reaktionerne, og som giver ideer til at forstå, hvorfor man reagerer på denne måde.
Forfatterne turde også at behandle emner som afsky, skyld, skam, stress, udbrændthed, m.m., som er delvis tabuemner i det relationsbaserede arbejde med mennesker.
Jeg vil gerne anbefale bogen til ledere for personalegrupper, undervisere på pædagoguddannelser, HR konsulenter og medarbejdere, som gerne vil vide, hvad der ligger bagved deres egne reaktioner.
Ute Andrea Wagner, afdelingsleder i en døgninstitution for uledsagede mindreårige flygtninge