Mentalisering i dagtilbud og skole

Denne praksisorienterede udgivelse til lærere og pædagoger handler om, hvordan man kan anvende en mentaliseringsbaseret tilgang i det pædagogiske arbejde i dagpleje, vuggestue og børnehave og i skolen. Bogen tilbyder målgruppen teoretisk baggrundsviden om den mentaliseringsbaserede tilgang herunder, hvordan barnet udvikler sig, og hvordan man kan tilrettelægge den pædagogiske indsats for at understøtte barnets udvikling. Bogen tilbyder en række konkrete værktøjer til at arbejde mentaliserende med børn og unge i en almenpædagogisk kontekst.

Du kan evt. læse mere om bogen i Dafolos nyhedsbrev fra august 2015 her: