Refleksiv funktion i forældrekompetence-undersøgelser

M.N., Jacobsen; & S.C., Johnsen. (2016). Refleksiv funktion i forældrekompetenceundersøgelser. Psykologernes fagmagasin, fagartikler.
Artiklen giver et indblik i, hvordan mentaliseringsevne (refleksiv funktion – RF) udredes hos forældre, og ikke mindst at begrunde, hvorfor RF er central at belyse i den forbindelse.