Resultater og erfaringer fra projekt “mentaliseringsbaseret pædagogik” på Opholdsstedet Aabyhus

Af Maja Nørgård Jacobsen og Rikke Tomra Engberg, Gi’ Los, 2014.
Resultater og erfaring fra et projekt med implementering af en mentaliseringsbaseret pædagogik på et opholdssted præsenteres.